Vážení zákazníci, výrobní program naší firmy se v uplynulých letech postupně proměnil. Přestože i nadále původní portfolio jednoduchých klempířských výrobků tvoří část naší produkce, tou výraznější se stala výroba lehkých obvodových plášťů, ke kterým přibyla i jejich montáž. Název již neodpovídá původní skutečnosti. Z těchto důvodů dochází ke změně názvu divize Výroba na divizi Lehkých obvodových plášťů (zkráceně LOP). Tato změna nemá na zákazníky žádný dopad. Všechny kontakty a další náležitosti zůstávají v platnosti, jedná se pouze o formální změnu interního charakteru. Těšíme se na další spolupráci!