Podkonstrukce pro odvětrané fasádní systémy

Fasádní konstrukce pro provětrávané fasády jsou vyvinuty tak, aby zajistily bezpečnou montáž různých obkladových materiálů na nosnou konstrukci budovy.

Základním principem podkonstrukce pro fasádní obklady je zabezpečení proudění vzduchu v mezeře mezi fasádním materiálem a tepelnou izolací pro optimální ventilační efekt, dále pak volný pohyb každého prvku v souladu s vlastním koeficientem tepelné roztažnosti a přenesení dynamického zatížení. Hlavní prvky systému fasádní konstrukce pro odvětrané fasády jsou navrženy na základě předběžné simulace maximálního zatížení a průhybu. Optimální návrh tak zaručí dosažení vysoké stability konstrukce.

Fasádní konstrukce pro provětrávané fasády jsou vybaveny celou řadou profilů a speciálním příslušenstvím, které umožňují provedení specifických detailů v různých povrchových úpravách a napojení na jiné obkladové materiály.

1. Ocelové nosné podkonstrukce

Většina prvků tohoto systému jsou ohýbané ocelové profily opatřené zinkováním. Nejčastější použití je pro montáž fasádních obkladů vyrobených z FeZn lakovaného plechu, ale lze také použít jako levnější variantu pro montáž deskových materiálů (vláknocementové nebo cementotřískové desky apod.).

1.1 Svislý ocelový rošt
Systém pro snadné, bezpečné a elegantní připevnění plechových kazet, lamel a trapézů z lakovaného FeZn plechu, které jsou kladeny horizontálně. Systém se skládá z nosných kotev a svislých J profilů, které mohou být ve svislých spárách opatřeny stejnou povrchovou úpravou jako obkladový materiál.

Vodorovný ocelový rošt

1.2 Vodorovný ocelový rošt
Systém je založen na stejném principu jako svislý ocelový rošt a používá se převážně pro připevnění plechových kazet, lamel a trapézů z lakovaného FeZn plechu, které jsou kladeny vertikálně.

2. Hliníkové nosné podkonstrukce

Většinu prvků tohoto systému tvoří vysokojakostní tažené hliníkové profily doplněné o pomocné ohýbané profily a nerezový spojovací materiál.

Viditelné mechanické kotvení

2.1 Viditelné mechanické kotvení
Upevnění fasádních desek pomocí nýtů a vrutů patří mezi nejjednodušší a nejčastěji používaná řešení. Tento systém se používá zejména pro upevnění vláknocementových desek (jako jsou např. Silbonit, Cembonit, Eternit, Swisspearl), kompaktních desek (jako jsou např. Fundermax, Trespa, Prodema, Resopal, Kronospan), kompozitních desek (např. materiály na bázi „bondů“), hliníkových kazet, lamel a trapézů, ale také ostatních fasádních materiálů, které splňují požadavky národních norem a také předpisy a doporučení výrobců

Lepení

2.2 Lepení
Upevnění fasádních desek lepením je jeden ze způsobů připevnění fasádních materiálů bez přiznaného – viditelného spoje. Lepení je alternativou k mechanickému skrytému upevnění fasád. Lepení nelze použít vždy a všude a je nutné dodržovat zásady pro tento typ upevnění. Tento systém se používá zejména pro upevnění kompaktních desek (jako jsou např. Fundermax, Trespa, Prodema, Resopal, Kronospan), kompozitních desek (např. materiály na bázi „bondů“) a některých typů cementovláknitých desek.

Skryté mechanické kotvení

2.3 Skryté mechanické kotvení
Upevnění fasádních desek skrytým mechanickým kotvením je jeden ze způsobů připevnění fasádních materiálů bez přiznaného – viditelného spoje. Je alternativou k lepení např. tam, kde jsou požadavky na vyšší požární odolnost fasádního systému. Skryté mechanické kotvení nelze použít ve všech případech, protože je limitováno požadavky na minimální tloušťku materiálu. Tento systém se používá zejména pro upevnění vláknocementových desek (jako jsou např. Silbonit, Cembonit, Eternit, Swisspearl) a kompaktních desek (jako jsou např. Fundermax, Trespa, Prodema, Resopal, Kronospan).

Závěsné kotvení „na čepy“

2.4 Závěsné kotvení „na čepy“
Profesionální systém navržený pro montáž kompozitních materiálů a kovových obkladů při uplatnění nejlepších zásad pro zavěšené panely – kazety. Tento systém se používá zejména pro upevnění hliníkových a kompozitních materiálů v podobě kazet.

Kotvení pomocí SZ profilů

2.5 Kotvení pomocí SZ profilů
Velmi jednoduchý systém pro snadné, bezpečné a elegantní připevnění kazet při zajištění optimální funkce tepelné roztažnosti použitých materiálů. Tento systém se používá zejména pro upevnění fasád z kompozitních materiálů v podobě kazet.