Provětrávaná fasáda

Provětrávané fasády jsou moderním řešením opláštění všech typů objektů. Nabízí spolehlivou tepelnou ochranu objektu a zajištění vhodného vnitřního klimatu v budově v zimním i letním období.

Lehký obvodový plášť (LOP)

LOP je část obálky budovy vyrobená z konstrukce obvykle sestávající ze svislých a vodorovných profilů, vzájemně spojených a ukotvených do nosné konstrukce budovy a obsahující pevné nebo otevíratelné výplně, která zajišťuje všechny funkce vnitřní nebo vnější stěny, nebo její části, ale nepodílí se na únosnosti nebo stabilitě stavební konstrukce. LOP je navržen jako samonosná konstrukce, která přenáší vlastní tíhu, užitná zatížení, zatížení vlivem povětrnostních podmínek a seizmické zatížení do hlavní stavební konstrukce.

LOP je moderním řešením opláštění všech typů objektů.

Na rozdíl od kontaktních fasád, kde je izolační vrstva montována přímo na zdivo (většina polystyrenových fasád), LOP využívá cirkulace vzduchu v uměle vytvořené mezeře mezi zdivem s tepelnou izolací a obkladovým materiálem. Při použití jednosměrné difuzní fólie prostupuje vlhkost směrem ze zdiva k větrací mezeře, kterou je odváděna a výhodou je také vysoká mechanická, fyzikální i chemická odolnost všech prvků fasády zajišťující dlouholetou životnost.

Široká nabídka

Díky široké nabídce již připravených designových řešení získávají budovy s provětrávanou fasádou jedinečný, originální a stálý vzhled při zachování vysoké technické funkčnosti. K často používaným materiálům patří kompozitní materiály (bondy), plech (kazety, lamely, trapézy), vláknocementové desky, laminátové desky, keramika, kámen, sklo, sklovláknobeton, termoholz a další materiály. Při navrhování LOP plnících zejména estetickou funkci jsou používány perforované materiály (plech, vláknocement, vysokotlaký laminát), tahokov apod.

Přednosti provětrávaných fasád

Široké možnosti architektonického řešení opláštění budovy zvyšující její estetickou hodnotu.
Dlouhá životnost, snadná údržba, možnost výměny poškozených částí.
Možnost montáže na nerovný povrch, suchý montážní proces – časová variabilita.
Vysoká odolnost proti ohni, znečištění a mechanickému poškození.
Bohatý výběr materiálů, povrchových úprav a pestrá škála barev.

Vysoká ochrana před přímým slunečním svitem i vysokými teplotami.

Obvodový plášť akumuluje teplo a díky kvalitní izolaci zabraňuje přenosu tepla do vnitřních prostor budovy. Vzduch proudící odvětrávací mezerou navíc ochlazuje celé opláštění. Provětrávaná fasáda tak přispívá k udržení příjemné teploty interiéru i v letních měsících.

Disponuje vysokou požární ochranou.

Vybrané povrchy LOP dokážou odolat vysokému žáru a na rozdíl od polystyrenových fasád se ani při přímém kontaktu s ohněm netaví a neuvolňují nebezpečné spaliny.

Spolehlivě funguje proti mrazu.

V zimních měsících odvádí vlhkost a udržuje podkladové zdivo v suchu. Kvalitní tepelná izolace zabraňuje úniku tepla a výrazně snižuje náklady na vytápění.

Chrání proti větru a dešti.

Odolné vnější opláštění nepropustí déšť ani nečistoty nesené větrem a chrání termoizolační vrstvu proti povětrnostním vlivům.

Tlumí hluk.

Provětrávaná fasáda má výborné protihlukové vlastnosti a stále častěji se prosazuje v rušných městských zástavbách.

Zabezpečuje stavbu proti škůdcům.

Mechanicky odolná struktura vnějšího opláštění nedovolí zahnízdit ptákům ani hlodavcům. Větrací mezery jsou chráněny bezpečnostní mřížkou nebo perforovaným plechem.