ATEK Moravská Třebová

Pro výrobce plastových dílů ATEK s.r.o. realizujeme kompletní dodávku plechových kazet pro novou nástrojárnu, a to od stádia projektové dokumentace až po finální dodávku a montáž ve spolupráci s firmou.