Ve spolupráci s odborníky stavební fakulty VUT Brno jsme zahájili první fázi výzkumu v oblasti provětrávaných fasád, a to přímo na našem objektu. Naše nová fasáda je tak začleněna do výzkumu týkajícího se funkce provětrávané mezery, který je veden Ing. Miloslavem Novotným ml. Do právě realizované fasády bylo umístěno 6 čidel, která měří rychlost a teplotu proudícího vzduchu. Údaje jsou přenášeny z řídícího modulu přímo do sběrače dat na VUT. Samotný sběr dat bude probíhat 24 měsíců, aby byly výstupy co nejpřesnější. Po 12 měsících měření budou čidla přemístěna na jiné pozice ve fasádě. Na základě získaných dat bude možné v budoucnu stanovit přesně požadovanou šířku provětrávané mezery a zajistit správnou funkčnost provětrávané fasády.