Třinecké železárny

Montáž námi dodávané zavěšené bondové fasády v Třineckých železárnách pokračuje.