VFU Brno – Klinika chorob prasat

Zavěšená plechová fasáda (FeZn) s kazetami o výšce  cca 450 mm  v odstínu RAL 9006. Realizace Atena s.r.o.