Praga B Praha-Karlín

Dodávka a montáž atypické plechové fasády.