Platforma nových technologií CPIT – TL3

Formátování perforované bondové fasády pro firmu Ridera Group, investor Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.