Menza VŠB-TU v Ostravě

Dodávka a montáž bondové fasády o ploše cca 3000 m2 z materiálu Stack Bond pro PS Brno.