Mateřská škola Násedlovice

Fasáda s využitím vláknocementových fasádních desek Cembrit. Realizace firma Exten.