Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Dodávka a montáž obkladu (přízemí, sloupy mezi okny) v ploše cca 1000 m2 z vláknocementových desek Cembit Patina pro rekonstruovaný objekt krajské hygienické stanice.