Koncertní sál Konzervatoře Brno

Dodávka a montáž bondové fasády.