České přístavy Praha

Dodávka a montáž plechové části fasády.