Nové vydání našeho produktového katalogu LOP 2023 opět přináší kompletní produktové portfolio v oblasti odvětrávaných fasád a příslušenství. Katalog obsahuje řadu technických změn, ale je také rozšířen o nové výrobky z plechu, desek Rockpanel a o vlastní nosnou podkonstrukci. Předností naší certifikované podkonstrukce je nižší tepelná vodivost kotev a vysoká únosnost systému. Zvolený materiál, vyniká oproti standardně používaným hliníkovým kotvám (200 W.m‑1.K‑1) velmi nízkou tepelnou vodivostí (46 W.m‑1.K‑1 pro ocel, 30 W.m‑1.K‑1 pro nerez). Katalog si můžete stáhnout v PDF. Katalog vám samozřejmě také rádi zašleme na vyžádání poštou.