Pro nově vznikající Centrální hasičskou stanici v Novém Jičíně jsme již dodali část fasády z bondových kazet v imitaci Cortenu. Další část odvětrávané fasády bude dodána po dokončení terénních prací.