H&B delta s.r.o., T: +420 571 499 130| info@hbdelta.cz
//Listopad

Spolupráce s VUT Brno

28. 11. 2016|Aktuality|

Ve spolupráci s odborníky stavební fakulty VUT Brno jsme zahájili první fázi výzkumu v oblasti provětrávaných fasád, a to přímo na našem objektu. Naše nová fasáda je tak začleněna do výzkumu týkajícího se funkce provětrávané mezery, který je veden Ing. Miloslavem Novotným ml. Do právě realizované fasády bylo umístěno 6 čidel, která měří rychlost a [...]

Navýšili jsme výrobní kapacity

2. 11. 2016|Aktuality|

V uplynulých měsících se náš strojový park rozšířil o novou horizontální frézu, která výrazně navýšila naše výrobní kapacity v oblasti frézování vláknocementových desek, laminátových desek, bondů a hliníkových plechů. Fréza byla nainstalována včetně výkonného průmyslového odsávání a manipulátoru.